Henter beboere fra eldreboliger og til sykehjemmet

Torsdag kveld satt kommunens ledelse i krisemøte for å forberede seg på stormen som er i gang i Midt-Troms.
nyheter

- Skolen er stengt og det er fare for at veiene kan bli stengt, sier ordfører Bernhardt Halvorsen i Lavangen til ulike ledere som er innkalt. Med uværet Ylva friskt i minne er beredskapen høynet for å sikre innbyggerne.

Etablerte kriseledelse - les saken her.