- For tidlig å si noe konkret om omfanget

Oppdaget hull i spisspose.
nyheter

Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken satte umiddelbart i gang tiltak da det ble oppdaget at det var et hull i en spisspose.

- Sist uke, under vår ukentlige lusetelling, ble det mistet en fisk på sjøen fra vår lokalitet Ytre Jøvika i Berg Kommune. Vi rapporterte dette ihht prosedyrer, og satt ut gjenfangstgarn for å fange denne fisken. Onsdags ettermiddag i denne uke, fikk vi to fisker i gjenfangstgarnene, heter det i en pressemelding fra selskapet, som er signert daglig leder Fredd Wilsgård.

Han påpeker at de umiddelbart iverksatte dykkerkontroll av samtlige merder.

-  Torsdag formiddag ble det avdekket hull i en av våre spissposer i en 130 meters merd. Hullet var på 23 meters dyp. Hullet var «L» formet, med en størrelse på ca 0,25 m2. Antallet i merden er 97.400 stk frisk fisk. Fisken har en snittvekt 3,8 kg.

Noten hadde dykkerkontroll 27. november. Da ble det ikke avdekket skader.

- Den skadede nota er reparert og arbeidet er nå konsentrert på gjenfangst med egne og eksterne ressurser. Det er for tidlig å si noe konkret om omfanget og hvordan hullet har oppstått, understrekes det i pressemeldingen.

Videre slås det fast at selskapet sammen med myndighetene de neste dagene vil legge rammer for gjenfangstfisket og øvrig oppfølging.