– Leverer knakende gode tilbud til innbyggerne i kommunen

– Målselv kommune er fantastisk. Vi leverer knakende gode tilbud til innbyggerne.

vedtatt: Kommunestyret i Målselv, her representert med de tre Høyre-politikerne Martin Nymo (fra venstre), Edgar Andersen og Britt Andreassen og Bengt Magne Luneng (Sp), kom i mål med økonomiplanen for 2018-2021. Foto: Jan-Erik Bergstad  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Ordene tilhører ordfører Nils Foshaug, og de falt i budsjettdebatten i Målselv kommunestyre onsdag.

Entusiastisk

Kanskje var han litt lei av at debatten inneholdt litt for mye negativ fokusering på dårlig kommuneøkonomi.

– Vi har en infrastruktur, med E6 midt gjennom kommunen og Bardufoss flystasjon, som mange kommuner misunner oss. I lag med denne forsamlingen og regionen rundt oss vil vi utvikle oss videre. På næringsutvikling er vi rå i forhold til mange andre kommuner, sa han entusiastisk fra talerstolen.

Utfordringer

Men heller ikke han kom utenom at Målselv kommune har en del budsjettmessige utfordringer. Likevel ble både budsjettet for 2018 og handlingsdelen med økonomiplan for 2018-2021 vedtatt.

Kommunestyret fulgte opp formannskapsvedtaket på noen enkeltpunkter i budsjettet, med et tillegg:

– Eiendomsskatten videreføres for 2018 på dagens nivå med fortsatt fritak for nybygde boliger i fem år. Til dekning av reduserte inntekter benyttes disposisjonsfondet. Kommunestyret ber om å få en egen sak om eiendomsskatt etter klagebehandling er ferdig, der fritaksordningen vurderes.

– Restaurering av kommunestyresal og kantine med en million kroner tas ut av investeringsbudsjettet.

– Ovner til kommunehuset, ny fløy, med 400.000 kroner tas ut av investeringsbudsjettet.

– Anskaffelse av lift/stigebil med 5,5 millioner kroner tas ut av investeringsbudsjettet.

– Det settes av en million kroner til server/PC for ungdomsskolene.

– Det settes av en million kroner som kommunens egenandel til bredbåndsutvikling i kommunen.

Ellers var politikerne i budsjettdebatten opptatt av at planer som vedtas på blant annet investeringer må følges opp på en bedre måte slik at man reduserer faren for at planene havnet i en skuff og blir der.

– Hvorfor vedtar vi en plan hvis vi ikke har en plan for å følge den opp. Når vi har vedtatt en plan må den følges opp. Vi må ha en visjon, mente Bengt Magne Luneng (Sp).