Én faktor gir rådmannen litt budsjett-tvil

Rådmann Håvard Gangsås i Bardu frykter at nivået på kommunens kraftinntekter legges for høyt.

Kraft Onsdag behandles Bardu kommunestyre budsjett og økonomiplan. Der blir sannsynligvis kommunens kraftinntekter et tema.  Foto: Trond Sandnes

Advarer I saksframlegget til kommunestyret påpeker rådmann Håvard Gangsås usikkerheten som råder rundt kommunens kraftinntekter.   Foto: Birger Caspersen

nyheter

Onsdag møtes Bardu kommunestyre for å behandle og vedta budsjett og økonomiplan. I den anledning er det én faktor som bekymrer Bardu-rådmann Håvard Gangsås — nemlig kommunens kraftinntekter. Det skriver Nye Troms.

I dag er det nemlig anslått at Bardu vil ha en inntekt på 14,3 millioner kroner den kommende fireårsperioden. Dette er imidlertid et tall som er dratt med videre fra den rådende økonomiplanen, og som det råder usikkerhet rundt. Gangsås frykter at anslaget skal være for høyt.


Milliontap for Målselv

10 kraftkommuner i Troms taper flere titalls millioner hvis forslaget om å fjerne eiendomsskatten på verker og bruk, nærmere bestemt produksjonsbedrifter, får gjennomslag.

– Endringer her vil påvirke tjenesteproduksjonen, samt grunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk, skriver rådmannen i saksframlegget til kommunestyret.

I saksframlegget til kommunestyret peker rådmannen på at kraftsalget for 2018 ennå ikke er klart, men opplyser samtidig at det vil bli gjort en egen utredning på kraftsalg.

– Selv når nye kabler er på plass i 2019 (Tyskland) og 2021 (England), samt overføringslinjer mellom Nord- og Midt-Norge, er det knyttet usikkerhet til hvor høy kraftprisen blir i årene som kommer. Det er mange ulike faktorer som påvirker kraftprisen, og det vil bli utredet en sak nå det gjelder måten Bardu kommune kan selge sin kraft på i framtiden, heter det i saksframlegget.

Bardu kommune har hatt høyere kraftinntekter tidligere. Nedgang i disse inntektene har påvirket kommuneøkonomien de siste årene.