Vil gjøre overgangen mer synlig for bilister

Det er det eksisterende gangfeltet på fylkesvei 86 på Silsand, ved Senjastua som får nye skilt.

SKILT: Gangfeltet ved Senjastua skal tydelig skiltes og de eksisterende skilt blir fornyet av Statens vegvesen. Foto: Dag Sørli  Foto: Dag Sørli

nyheter

«Vi har gjennomført en vurdering av strekningen i området ved gangfeltet, og som et tiltak for å synliggjøre krysningsstedet vil vi renovere eksiterende skilting samt forsterke informasjonen til trafikantene om aktuelle gangfelt», skriver Statens vegvesen i et brev til Lenvik Kommune.

Dette innebærer at gangfeltet blir skiltet med nye skilt godt synlig for kjørende. Begge kjøreretningene vil få et forvarsel med avstand til gangfeltet.

Videre skal også skilt med dårlig refleksfolie fornyes. Det er blant annet skiltet med skriften «barn», som blir foryet og synlig fra begge kjøreretningene.