Rullet ut 1.200 lærebrett — men én ting glemte kommunen av

Melding fra bekymret mor gjorde Lenvik kommune oppmerksom på informasjonsbehov.

Lærebrett Entusiasmen og gleden var stor da elevene i 1C ved Finnsnes barneskole fikk utdelt lærebrett i september. Inspektør Arne Pedersen stod for utdelinga.   Foto: Maria Holm Simonsen

Takker Kommunalsjef Rune Hoholm i Lenvik kommune takker Cathrine Solheim for innspillet vedrørende personvern.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I september sparket Lenvik kommune med brask og bram igang sin storstilte satsing på lærebrett som pedagogisk verktøy, der til sammen 1.200 IPad-er ble levert ut til elever fra 1.-7. trinn ved åtte skoler.

I november tikket imidlertid en bekymringsmelding inn til kommunen. Meldinga kom fra forelder Cathrine Solheim, som stilte flere spørsmål rundt bruk av IPad i grunnskolen knyttet opp mot personvern.

«Jeg er oppriktig bekymret for mine barns og andres barns personvern i denne saken og håper på raskt svar», ytret Solheim i meldinga.

Ingen informasjon

Den bekymrede forelderen viste blant annet til at hun ikke har mottatt noen informasjon om hvordan barnas personvern blir ivaretatt av Lenvik kommune i forbindelse med den storstilte lærebrett-utrullinga.

"IPaden blir brukt i undervisningen og de lagrer bilder av seg selv, huset sitt, hva de liker til middag, hva som gjør de redd og andre svært personlige og sensitive opplysninger», poengterte Solheim.

Hun spurte hvordan opplysningene lagret på lærebrettet sikres på iPader som skolen har bestemt at ikke skal sikres med passord. Et annet av flere andre spørsmål Solheim ønsket svar på var om lærebrettene er aktivert med geolokasjon, slik at elevene kan spores i sanntid.

"Økt oppmerksomhet"

Kommunalsjef Rune Hoholm har svart på bekymringsmeldinga, der han erkjenner at foreldre ikke har fått tilfredsstillende informasjon om hvordan personvernet ivaretas.

- Din henvendelse har bidratt til økt oppmerksomhet rundt personvern og erkjennelse av vi har behov for en ny gjennomgang for å se om vi har forbedringspunkt, skriver Hoholm til Solheim.

I svarbrevet bekrefter kommunalsjefen at det er geolokasjon aktivert på brettene. samtidig påpeker Hoholm at det kun er kommunens IT-avdeling som kan styre dette.

"Det er ingen mulighet for at andre kan hvor den enkelte iPad befinner seg ved hjelp av GPS- teknologi», påpeker Hoholm.

Han poengterer for øvrig at skolebrettene kun er ment til skolebruk, og at elevene normalt sett ikke skal ha noe sensitivt materiale liggende der, men opplyser også at kommunen har inngått avtale med et selskap om sikker overføring og oppbevaring av datainformasjon fra et selskap.