Her er avtalepunktene i forsvarsforliket

Regjeringspartiene og Ap er enige.

ENIGE: Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har kommet til enighet om helikoptrene på Bardufoss.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har kommet til enighet om helikoptrene på Bardufoss.

Klokka 15 ble forsvarsforliket presentert på Stortinget.

– Dette er en god dag for forsvarsevnen. Antall helikoptre på Bardufoss er ikke avklart, men det skal være tiltrekkelig helikopterkapasitet for Hæren, sa Hårek Elvenes (H), medlem av forsvarskomiteén, på pressekonferansen.

– Endelig fordeling av helikoptre mellom Rygge og Bardufoss skal avklares i forbindelse med revidert nasjonalbudfsjett til våren, sa han.

Her er punktene i avtalen:

  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018 legge frem et opplegg som sikrer dedikkert helikopterstøtte til Hæren, herunder mulighet for alternativ supplerende kapasitet, samt et opplegg som sikrer økt helikopterberedskap for spesialstyrkene.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for en hensiktsmessig organisering av helikoptrene som ivaretar lokal ledelse og forvaltning av disse.
  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognkapasitet og ber regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvognkapasitet.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker. Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.
  • Stortinget ber regjeringen innen 1. kvartal 2018, komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsattt med minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold. Før endelig beslutning om endret sammensetting i 2. bataljon skal kostnadsoversikten foreligge.

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) er kritisk til avtalen og mener den ikke gir noen god avklaring.

- Dette avklarer ingenting om fremtiden til Bardufoss. Regjeringa, med støttepartiet Arbeiderpartiet, sier ingenting om hvor mange helikopter som skal være på Bardufoss. Dette skal de ifølge vedtaket vurdere til våren. Ap har også forhandlert bort 339 skvadron og hovedbase, sier Borch.

Saken oppdateres