Går for delt helikopter-løsning

Regjeringspartiene og Ap vil legge fram et forslag som går på delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge.

DELT: Regjeringspartiene og Ap vil legge fram et forslag som gå på delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge.  Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter

nyheter

Den intense drakampen om hærhelikoptrene i utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget skal, etter det Folkebladet erfarer, ha endt med en avtale mellom regeringen og Ap, der det «legges til grunn» at det fortsatt skal være en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge, og at Stortinget ber regjeringen jobbe for å sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren. Bardufoss flystasjon skal videreføres som egen base med egen ledelse.

Men samtidig skal avtalen inneholde et punkt der Stortinget skal be regjeringen jobbe fram et «alternativ» med sivilt innleide helikopter til revidert nasjonalbudsjettt neste år, samt et opplegg som øker kapasiteten til spesialstyrkene.

339-skvadronen som egen skvadron skal ikke være nevnt i avtalen, ei heller en tydelig avklaring på 2. bataljon på Skjold.

Avbrøt ikke

Folkebladet er gjort kjent med at Senterpartiet skal ha brutt forhandlingene i komiteen mandag kveld, men det tilbakeviser partiets representant i komiteen, Liv Signe Navarsete.

– Det stemmer ikke. Vi satt med forhandlingsbordet til siste slutt. Det vi har sagt er at vi skal legge saken fram for ledelsen i vårt parti i dag. Det som kommer fram er svært utydelig og vi har foreslått tydelige vedtak. Vi er gjerne med på et kompromiss, men da må de være tydelige, sier Navarsete til Folkebladet.

Sp vil ikke fire på at Hæren skal ha dedikert helikopterstøtte og at Bardufos skal være hovedbase for helikopter. Ei heller at 2. bataljon fortsatt skal vær en stående avdeling og at antall HV-soldater skal være 45.000. Derfor vegrer partiet etter det Folkebladet forstår seg for å støtte avtalen mellom regeringspartiene og AP på grunn av at hele avtalen er altfor uklar og lite konkret.

Etter planen skal avtalen presenteres rundt klokken to i dag.