Utvikler løsning for oppdrett til havs

Dette er Øymerd — en ny offshorebasert oppdrettsplattform som kan komme på plass utafor Troms.

DOKKING: Slik vil dokking kunne foregå ved den nyutviklede oppdrettsplattformen. Grovfjord Mek. Verksted er tiltenkt oppgaven med å levere en spesialtilpasset båt for personelltransport. Båten muliggjør sikker avlevering av personell selv i krevende sjøforhold. 

ØYMERD: Ettersom konstruksjonen ligger dypt i havet vil ikke Øymerd bevege seg vesentlig på bølgene. Prosjektet har en totalkostnad på 500 millioner kroner. 

  • Betongkonstruksjonen Øymerd er 10 meter høy, hvor 7.5 meter er under vann. Hver av sidene er 120 meter lang. I senter av plattformer ligger et driftsbygg i tre etasjer, og under dekk finner man lagringsplass, teknisk utstyr og fôrsiloer. Plattformen har tre separate og spesialutviklete notposer for fisk. Fisken vil skjermes fra bølger og overflatestrøm i de øvre vannmassene. Dermed forhindres lusepåslag. Plattformen skal plasseres i ytre kyststrøk. Øymerd er designet for signifikant bølgehøyde seks meter.
nyheter

Det er Troms-oppdretterne Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm som nå satser på erfaring fra offshorebransjen når de søker åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks.

Oppdrettsplattformen Øymerd skal bygges i Norge ferdigstilles og testes i Harstad. Vónin Refa fra Finnsnes spiller en sentral rolle når prosjektet med totalkostnad 500 millioner kroner skal realiseres.

Onsdag 15. november leverte nystiftede Astafjord Ocean Salmon AS søknad om åtte utviklingstillatelser for oppdrett av laks til Fiskeridirektoratet. Tillatelsene skal brukes for å utvikle, bygge og prøve ut Øymerd – en helt ny teknologi for oppdrett av laks i ytre kyststrøk.

Løser miljøutfordringer

– Øymerd vil gjøre tilgjengelig store arealer som ikke tidligere har vært tilgjengelig for oppdrett med eksisterende teknologi. Samtidig vil løsningen bidra til å løse næringens miljøutfordringer, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi er sikker på at det er størst vekstpotensial for oppdrettsnæringen fra Troms og nordover. Om vi skal ut på eksponerte lokaliteter må vi også ta hensyn til isproblematikk, først og fremst isdannelse fra sjøsprøyt, sier Tore Lundberg, styreleder i Astafjord Ocean Salmon.

Astafjord Ocean Salmon har det siste året samarbeidet tett med leverandørene Bemlotek, Kværner og Akvaplan-Niva. Om søknaden innvilges skal Kværner bygge konstruksjonen på et egnet sted i Norge før den slepes nordover til Harstad for utrustning og testing ved kai. Til slutt skal den installeres på lokalitet i Troms.

Ringvirkninger

– Øymerd er et helnorsk konsept som skaper store ringvirkninger for norske og nordnorske leverandører, sier Marius Arvesen, daglig leder i Astafjord Ocean Salmon.

Vónin Refa fra Finnsnes skal levere spesialutviklede og rømningssikre notposer til konstruksjonen. I tillegg spiller en rekke leverandører fra Nordland og Troms en sentral rolle i prosjektet.