Mye militær trafikk på veiene fremover

Forsvaret gjennomfører øvelse.

Statens vegvesen informerer på sine Facebook-sider om at det fremover vil bli mye militær aktivitet.  Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

nyheter

Statens vegvesen informerer på sine Facebook-sider om at det fremover vil bli mye militær aktivitet.

– Brigade Nord gjennomfører Øvelse Rein 2 i perioden 20.november til 1. desember 2017.Følgende kommuner blir berørt; Bardu, Målselv, Balsfjord, Storfjord, Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Salangen.

Etaten påpeker derfor at det er viktig å ta hensyn når man ferdes i trafikken.

– Det kan i denne perioden forventes flere militære kolonner og økt militær trafikk langs veiene i Troms. Vi oppfordrer bilister til å være tålmodige og ta hensyn til den pågående øvelsen.