Rådmannen vil oppheve fritak

Rådmannen i Målselv vil oppheve eiendomskattefritaket på nybygde hus som er nyere enn fem år.

VIL OPPHEVE Rådmannen i Målselv foreslår å oppheve fritaket huseiere med boliger ikke eldre enn fem år har. Det kan føre til et nytt eiendomsskattesjokk i Målselv. Gemyttene etter det forrige her ennå ikke lagt seg, og politikerne jobber på sprengt med å finne andre løsninger på budsjettinndekningen. 

nyheter

Rådmann Hogne Eidissen kaster en ny brannfakkel inn i det fra før sv høye eiendomsskattebålet. For å få neste års budsjett i balanse vil rådmannen oppheve fritaket på eneboliger som er mindre enn fem år gamle. I dag nyter nyetablerere godt av denne klausulen i eiendomsskattereglene for Målselv.

Voldsomt bråk

Det skapte voldsom bråk da den nye takstvurderingen på eneboliger og fritidseiendommer kom. Taksvurderingen førte til at mange huseiere fikk voldsomme økninger i eiendomsskatten.