Håper på trafikksignalanlegg neste år

Statens vegvesen har allerede gjort halve jobben. Nå venter de på bevilning fra fylkeskommunen.

LYSREGULERING Statens vegvesen håper Finnsnes aller første permanente lysregulering vil komme neste år.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

– Vi håper vi får det startet opp neste år, sier avdelingsdirektør Vegavdeling Troms, Rigmor Thorsteinsen.

Risiko

I mars sendte Statens vegvesen ut på høring om det bør etableres et trafikksignalanlegg ved gangfeltet i Storgata på Finnsnes, like ved Amfi-senteret. Årsaken er at gangfeltet benyttes av et stort antall fotgjengere. Kombinasjon av fotgjengere, biltrafikk og mye tungtransport utgjør en høy ulykkesrisiko. Høringsbrevet til vegvesenet ble sendt til tre høringsparter og alle var positive.

I juni la vegvesenet kabler for et slikt trafikksignalanlegg ned i grunnen, da de allerede var i gang med annet gravearbeid i sentrum.

Formelle vedtak

– Når vi først åpnet og grov ned i grunnen, så syntes vi det var effektivt å gjøre arbeidene samtidig, sier Thorsteinsen.

Hun påpeker at det gjenstår noen formelle vedtak om etablering og budsjett i Troms fylkeskommune før neste halvdel av jobben kan gjøres. Thorsteinsen regner med saken blir behandlet i fylkeskommunens budsjettmøte i desember.

– Men vi håper alt kan være klart neste år, sier hun.