Sildeslag står i Nord-Troms

Kystnotbåten «Lise Beate» kom søndag opp til Nergård i Senjahopen med en last på 315 tonn sild.

INN MED LAST «Lise Beate» på vei inn til Senjahopen med 315 tonn sild søndag.  Foto: Oddremi Simonsen

nyheter

Botnhamn-båten hadde fanget silda på Kvænangen.

- Det står mye sild på Kvænangen, og det er god tilgjengelighet, sier skipper Trond Berntsen om bord.