Vil stoppe anbudet for kystruten

Opposisjonspartiene SV og MDG ønsker å stanse anbudet for kystruten mellom Kirkenes og Bergen grunnet miljøkravene.

ANBUD Det nye anbudet for kystruten Bergen-Kirkenes er lagt ut, SV og MDG reagerer på for lave miljøkrav og vil stoppe anbudet for å legge det ut på nytt.   Foto: Heiko Junge / Scanpix

nyheter

Dette skriver NRK Nordland tirsdag morgen.

Både Sosialistisk venstreparti (SV) og Miljøpartiet de grønne (MDG) sier til NRK at de er skuffet over miljøkravene og ønsker å starte prosessen på nytt.

– Vi mener anbudet bør stanses. Dette er ferger som skal gå i rute i lang tid fremover. Vi må sikre at vi får de mest miljøvennlige rutene vi kan få, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i De Grønne.


Det eldste hurtigruteskipet må kanskje pensjoneres

Nye krav til universell utforming kan føre til at det eldste hurtigruteskipet Lofoten må pensjoneres når den nye anbudsperioden trer i kraft fra 2020.

 

Ikke god nok

Arne Nævra (SV) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Buskerud, mener miljøkravene i det nye kystruteanbudet ikke er gode nok.

– 25 prosent reduksjon av miljøutslippene er for dårlig. Vi vil legge frem et forslag til Stortinget om at regjeringen skal trekke anbudet, og sette strengere miljøkrav enn det de har gjort, sier han.


Hurtigruta ut på anbud

Muligheten for at andre enn hurtigruteselskapene skal drifte hurtigruta er til stede etter at staten mandag la driften av hurtigruta ut på anbud.

 

Miljøkrav

I dag er det Hurtigruten ASA som seiler på kystruten. Dagens avtale mellom staten og rederiet går ut i 2021, og departementet har lyst ut ny anbudsrunde.

Videre inneholder dagens avtale ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav hvor en ønsker å redusere CO2 utslipp på rundt 25 prosent. I tillegg vil det stilles krav om utslippsfrie landstrømanlegg.