- Dette skal bli et av regionens viktigste hus

Arbeidet med sokkeletasjen på det nye leilighets- og næringsbygget på Lundhaugen på Finnsnes har nå startet.

SOKKELETASJEN Arbeidet med å støype sokkeletasjen til bygget på Lundhaugen-tomta er i gang. Over sokkeletasjen skal det stables betongelementer. Kunnskapsparken ses til høyre.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I februar i år startet arbeidet med å sprenge bort Lundhaugen på Finnsnes. Siden den gang er formidable 60.000 kubikkmeter stein tatt ut. Tomta er nå på det nærmeste klargjort, og abeidet med å støype sokkeletasjen til det som skal bli et nytt nærings- og leilighetsbygg kom nylig i gang.

Bygget reist før påske

- Sokkeletasjen blir støpt på konvensjonell måte. Over bakkenivå blir det snakk om å stable betongelementer ved hjelp av krane. Etter den justerte framdriftsplanen skal tre-fire etasjer være stablet til jul. Hele bygningskroppen skal være kommet opp i god tid før påske, opplyser styreleder Ole-Martin Lund Andreassen i Lundhaugen Utbygging og Kunnskapsparken Eiendom.