Stevnet, mulig anmeldelse og innmeldt til Kofa

Etter to anbudsrunder om vintervedlikeholdet i Lavangen dreier det seg nå om skarpskodde advokater, anmeldelse, revisjonen, Kofa og en bebudet rettsak.

MILLIONSØKSMÅL: - Jeg saksøker dem for millionbeløp, sier Tor Erik Lind som ble antatt for vintervedlikeholdet i runde én, men tapte alt.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

En tilsynelatende enkel anbudskonkurranse om vedlikehold av de kommunale vinterveiene i Lavangen har fått et temmelig turbulent etterspill. I grove trekk starter det med at kommunen legger ut innbydelsen på databasen Doffin i april i fjor. Her ser det ut til at billigste tilbyder, Tor Erik Lind, får tilslaget.

Vinner først

– Etter en totalvurdering [ - ], er oppdragsgiver kommet fram til at det økonomisk mest fordelaktige er levert av Tor-Erik Lind. Vi gjør med dette oppmerksom på at vi har til hensikt å inngå kontrakt med denne leverandøren, skriver kommunen i juni 016 til alle tilbyderne. Men det klages så på avgjørelsen og deretter rådes kommunen av deres advokat å avlyse konkurransen.