Søkere unntatt offentligheten

I jakten på de tre som får prosjektmedarbeider-stillingene ved Senja kommune er det to søkere som er unntatt offentligheten.

PROSJEKTLEDER: Hogne Eidissen skal lede prosjektet, før han i 2020 blir rådmann.  Foto: Birger Caspersen

nyheter

I tillegg er det én kvinnelig og én mannlig søker som har trukket sin søknad. Dermed er det fortsatt 25 søkere til de tre stillingene i prosjektet under ledelse av Hogne Eidissen.

– Det var tre menn som ba om å bli unntatt offentlighet. To av dem av hensyn til nåværende stilling og deres posisjon med konkurranseutsatt marked. Disse har vi untatt offentlighet i medhold av paragraf 25. Den tredje ble ikke unntatt offentlighet og står på lista over søkere, informerer Alf Rørbakk, rådmann i Tranøy kommune.