Må rette opp i inneklima-problemer

Arbeidstilsynet varsler at de kommer til å gi Dyrøy kommune pålegg om å rette opp inneklimaforholdene ved sykehjemmet innen 1. februar 2018.

pålegg: Seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet har varslet Dyrøy kommune at det kommer pålegg om å rette opp inneklimaforholdene ved sykehjemmet.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Det var etter oppslag i Folkebladet 12. juli i år at Arbeidstilsynet gikk inn i saken. Der kom det fram at inneklimaproblemene ført til tretthet/uopplagthet, tørre slimhinner, tørre lepper og øyne samt hodepine både hos pasienter og ansatte.


Årevis uten ventilasjon — Arbeidstilsynet på saken

Arbeidstilsynet vil ha en redegjørelse fra Dyrøy kommune om ventilasjonsproblemene ved Dyrøy sykehjem.

Spesielt den eldste delen av bygget har vært ille. Til tross for at problemet har vært kjent for ledelsen siden 2011 er det ikke rettet opp. Her har Dyrøy kommune svart Arbeidstilsynet at de skal sette inn en midlertidig løsning med et mobilt ventilasjonsanlegg. Også i den nyeste delen av bygget har det vært problemer med ventilasjonsanlegget.

Nødvendig med tiltak

– Arbeidstilsynets konklusjon er at det er nødvendig med tiltak for å sikre et fullt forsvarlig inneklima på hele sykehjemmet, skriver tilsynsleder John Arve Skarstad og seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet.