– Et veldig viktig foredrag

Den 7. november kommer Adrian Lund som foredragsholder til Sørreisa.

SAMARBEID: På verdensdagen for pyskisk helse er Adrian Lund foredragsholder, og dagen i Sørreisa er et samarbeid mellom skole, psykisk helse og rus, helsestasjonen, kultur og frivilligsentralen. Bak fra venstre Trude Rokstad, Ragnhild Hjorthen, Vanja Johansen, Nils Petter Nyland, Lillian Kroken Mikkelsen, Monica Mikkelsen, Carina Borch og Eline Rismo.   Foto: Arne Ivar Hanssen

nyheter

Her vil han holde foredrag for ungdomstrinnet på Sentralskolen på dagtid, mens det om kvelden blir nytt foredrag og åpent hus i kulturhuset. Det foredraget bør flere få med seg, mener Eline Rismo og Nils Petter Nyland i 10. klasse.

– Mange har sett Adrian på «71 grader nord», men det er så viktig at ikke bare ungdommene får høre han. Det er sikkert mange voksne som ikke vet så mye om temaet hans, mener Eline.

Adrian Lund (26 år) har Tourettes syndrom, og i sitt foredrag tar han for seg reisen fra de tøffe ungdomsskoleårene som mobbeoffer frem til der han står i dag som foredragsholder, forfatter og deltaker i sesong 18 av den kjente realityserien.

– Det er veldig bra at han tar frem dette og gjør det mer normalt for oss, ikke minst hvis vi kjenner noen eller en dag møter noen som har tics, mener Eline.

Stort samarbeid

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I Sørreisa er markeringen flyttet noen uker, for dagen ble egentlig markert allerede den 10. oktober. Det er første gang dagen arrangeres her i kommunen, forklarer Monica Mikkelsen, avdelingsleder ved rus, psykiatri og helsestasjon:

– Etter hvert ble vi enige om et fellesarrangemet med Sentralskolen. Selve arrangementet er et samarbeid mellom skole, psykisk helse og rus, helsestasjonen, kultur og frivilligsentralen. De som har sponset arrangementet, er hagelaget, Lions, helselaget, skole, fagforbundet og helse- og sosialutvalget. I tillegg får vi sponset mat og drikke fra næringslivet i Sørreisa, sier hun.

Positivitet

Tema for Verdensdagen i 2017 er «Noe å glede seg over». Selve foredraget heter «Et stykke Tourettes syndrom – nøkkelen til suksess», påpeker Carina Borch, rektor ved Sørreisa sentralskole.

– Dette dreier seg om en mann som faktisk har levd med Tourettes syndrom og skildrer skoleopplevelser som innebærer mobbing og utfordringer –og hvor han viser at alt faktisk er mulig, bare man har tro på det selv. Det dreier seg om positivitet, mestringesopplevelser, antimobbearbeid og om å tro på seg selv.

– Et veldig viktig foredrag. Vi oppfordrer flest mulig å komme på ettermiddagstid også, sier Nils Petter Nyland.