Nå er gang- og sykkelstiplanen lagt ut på høring

Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn.

Et skritt videre Nå er gang- og sykkelstiplanene fra Best-stasjonen til Islandsbotn kommet ytterligere ett skritt videre.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Tidligere i oktober kom gladmeldinga svært mange har ventet på, nemlig fylkesrådets godkjenning av reguleringsplanen til den etterlengtede gang- og sykkelveien på Silsand. Nå er reguleringsplanen også sendt ut på høring.

Økt trafikksikkerhet


Setter fart i planer om gang-og sykkelvei

Tirsdag ble det klart at Fylkesrådet i Troms godkjenner reguleringsplanen til gang-og sykkelveien mellom Silsand og Islansbotn på Senja.

"Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 86 fra Silsand til idrettsanlegget i Islandsbotn. Gang- og sykkelvegen er i all hovedsak planlagt på nordsiden av fylkesvei 86 med planskilt kryssing av fylkesvei i Islandsbotn. I planen er det også lagt til rette for oppgradering av busslommer og tilgjengelighet til disse. Etablering av gang- og sykkelveg på strekningen skal bidra til økt trafikksikkerhet spesielt for «myke» trafikanter og stimulere til økt bruk av sykkel og mer ferdsel til fots», heter det i en kort beskrivelse av planen som er sendt ut på høring.

Åpent møte

Reguleringsplanen er sendt ut til totalt 123 adresser. Fristen for å sende inn merknader er satt til 5. desember.

"Statens vegvesen vil arrangere et åpent møte og en utekontordag for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Dato, tidspunkt og sted vil bli annonsert senere», opplyses det i brevet som er sendt ut til høringspartene.