Montessoriskolen får tilskudd likevel

Det ble nok engang debatt da Berg kommunestyre på nytt behandlet saken om tilskudd til Berg montessoriskole. Nå er det likevel klart at skolen får midler fra kommune.

Tilskudd Berg montessoriskole får 20.000 kroner i tilskudd fra Berg kommune til å drifte heldagsskole høsten 2017.  Foto: Carina Hansen

Ikke fornøyd Werner Enoksen (Frp) er ikke helt fornøyd med vedtaket som ble fattet i Berg komunestyre torsdag.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Som kjent fikk Berg montessoriskole først avslag da det var søkt om vel 40.000 kroner til å drive heldagsskole og med det kunne tilby et SFO-tilbud på Skaland. Avslaget skapte imidlertid reaksjoner fra flere hold. Den nye rektoren ved montessoriskolen forfattet også en klage på vedtaket. Dermed var det duket for en ny runde vedrørende tilskuddet i Berg kommunestyre torsdag.


– Vi føler oss spyttet på

Foreldre med barn i Berg montessoriskole reagerer sterkt på vedtak fattet av flertallet i Berg kommunestyret.

Resultatet der ble at flertallet stilte seg bak rådmannens innstilling om å innvilge et tilskudd på 20.000 kroner til drifta av heldagsskolen høsten 2017.

– Og så skal ytterligere tilskudd innarbeides i neste års budsjett, sier Werner Enoksen (Frp).


Kommunestyret splittet om tilskudd til privat skole

Berg kommune spytter ikke inn 44.000 kroner slik at montessoriskolen på Skaland kan videreføre et SFO-tilbud. Det skaper reaksjoner.

Han er ikke helt fornøyd med vedtaket.

– Jeg mener jo at montessoriskolen burde fått tilskudd for hele året, slik de også har søkt om. Dette for å kunne ha litt forutsigbarhet drift. Vi vet jo heller ikke hva utfallet blir i desembermøtet når ytterligere tilskudd for 2018 skal behandles, sier Enoksen.