Se opp for militær tungtrafikk

Onsdag risikerer man å støte på den del militær tungtrafikk over ei lang strekning.

Militær Politiet varsler om en del militær tungtrafikk onsdag. 

nyheter

Det er politiet som på Twitter varsler om den militære trafikken.

"Er i dag en del militær tungtrafikk på strekningen Helligskogen/Skibotn til Setermoen, i tidsrommet kl. 04.00-15.30", heter det i Twitter-meldinga.

Altså kan de som skal kjøre denne strekninga i det aktuelle tidsrommet oppleve køkjøring.

Strekninga Helligskogen-Setermoen er på nesten 16 mil.