Dømt etter tur i grøfta

Ulykkessjåfør skyldte på dragning i rattet for at han havna i grøfta. Senja tingrett mener imidlertid at ulykka var sjåførens feil.

Uenig Ulykkessjåføren hadde en litt annen forklaring på årsaken til trafikkuhellet enn Senja tingrett.  Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Senjaværingen hadde kone og to barn med seg i bilen da uhellet var ute i fjor sommer. Ved Bringneset på Senja havnet han utfor veien med høyre hjulpar, traff en stein og mistet deretter kontrollen over bilen. Kjøretøyet stanset med fronten i grøfta.

Ulykkessjåføren sjøl ble påført flere kutt i den ene hånden sin som en følge av grøfteturen, mens kona ble påført et kutt i bakhodet som måtte sys. Bilen ble også påført store materielle skader og måtte kondemneres.

Trukket ned i grøfta

Nylig måtte Senjaværingen stille i Senja tingrett der han var tiltalt for brudd på vegtrafikkloven i forbindelse med uhellet i fjor sommer, nærmere bestemt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken. Sjåføren erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.

I retten forklarte mannen seg om hva han mente var årsaken til utforkjøringa, nemlig at han fikk en dragning i rattet mot høyre, og derfor ble trukket ned i grøfta.

"Han forklarte videre at han ikke vet hva som forårsaket dragningen, at han synes det var merkelig og at han lurte på om dekket plutselig ble fritt for luft eller lignende», beskrives det i dommen.

Skyldtes uoppmerksomhet

Retten tror imidlertid ikke på en slik forklaring, blant annet med bakgrunn i hvordan et vitne uttalte seg om at det ikke var noe spesielt med veibanen eller lignende som tilsa at tiltalte skulle kjøre utfor.

"Retten viser til at vitnet hadde kjørt akkurat samme strekningen rett foran tiltalte, uten problemer. Videre viser retten til at tiltalte ville ha merket det dersom dekket plutselig eksploderte og ble fritt for luft. Retten har heller ingen holdepunkter som tilsier at dekket gradvis ble tappet for luft», heter det i dommen.

Senja tingrett konstaterer at uhellet skyldtes uoppmerksomhet fra Senjaværingens side.

Bot og saksomkostninger

I forbindelse med straffutmålinga vises det til at mannen, som er i 20-årene, to ganger tidligere er straffet for overtredelser av vegtrafikklovene, noe retten mener er skjerpende. I formildende retning mener retten det må ses hen til at saken har hatt lang liggetid, ett år og tre måneder.

Mannen er nå dømt til å betale 10.000 kroner i bot. Han må også betale 2.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.