Bu i Dividalen fredes

Fossbua i Dividalen er én av 45 skogsbygninger tilhørende Statsskog som nå fredes.

Fossbua i dividalen ble bygget i 1930.   Foto: Jan Harald Tomassen

nyheter

Den 87 år gamle bua i Dividalen i Målselv var i sin tid husvære for skogsarbeidere. Nå er den fredet for fremtiden. Det skriver NPK.

- Skogbruk og utmarksnæringer har vært en stor del av Norges historie, men er lite representert på lista over det som er freda. Vi må ta vare på også de mer beskjedne bygningene i vår kulturarv. Disse bygningene forteller historier om alle de som hadde sitt virke i skogen, en viktig næring for utviklinga av Norge. Denne fredninga av Statskogs kulturhistoriske bygninger er et viktig bidrag til fredningslista, sier riksantikvar Jørn Holme.

Totalt er 45 skogskoier, skogvokterbosteder, funksjonærbosteder og fjellgårder tilhørende Statsskog fredet i denne runden, hvor Fossbua er det nordligst beliggende bygget.