Utreder brukerfinansiering til Midt-Tromspakken

Fylkestinget ønsker at man ser på mulighetene for å hente inn midler fra bompenger eller lokal drivstoffavgift til å realisere Midt-Tromspakken.

Tiltak Midt-Tromspakken omfatter samferdselstiltak i alle kommunene i Midt-Troms.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Fra før har kommunestyrene i kommunene i Midt-Troms gitt sin tilsklutning til at det gjennomføres en utredning om delvis brukerfinansiering for å kunne realisere Midt-Tromspakken. Nå har også fylkestinget gitt tommel opp til en slik utredning.

"Fylkestinget ber om at Statens vegvesen i samarbeid med kommunene og fylkeskommunen gjennomfører en slik utredning. Når utredningen foreligger, vil kommunene og fylkeskommunen få saken til ny behandling og endelig avgjørelse», heter det blant annet i vedtaket som er fattet.

Forslag til innhold

Utredninga skal blant annet inneholde forslag til innhold i Midt-Tromspakken, altså hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt en finansieringsplan. I denne planen skal lokal brukerfinansiering, offentlige midler og eventuelle andre midler tas med. I finansieringsplanen skal det også foreslås tiltak og eventuelt hvilket takstnivå som må til for å sikre planen.

I saksframlegget til fylkestinget pekes det på at det er bompenger og lokal drivstoffavgift som er de formene for brukerfinansiering som benyttes i dag.

"Den mest vanlige formen er bompenger. Potensialet for midler vil naturlig nok ha en direkte sammenheng med trafikkmengden på stedene der innkreving blir foretatt", heter det i saksvurderinga forfattet av fylkesordfører Knut Werner Hansen.

– Kjenner hvor skoen trykker

Arbeidet med en Midt-Tromspakken startet opp for flere år siden. Midt-Troms regionråd, som består av kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, har koordinert arbeidet. Arbeidet har resultert i rapporten «Samlet oversikt over tiltak i Midt-Tromspakken», som inneholder samferdselstiltak i samtlige kommuner i Midt-Troms.


– Vi vet hvor skoen trykker

Denne måneden vedtar de åtte kommunene tiltakene i Midt-Tromspakken. Her er tiltakene i hver kommune.

– Vi som bor her i området kjenner og vet hvor skoen trykker. Når vi har jobbet med pakken, har det i alle kommunene vært en forståelse for hva som er viktig. Det er en nøktern pakke hvor hovedprinsippet har vært næring, sikkerhet og beredskap, sa ordfører i Lenvik kommune og leder av Midt-Troms regionråd, Geir-Inge Sivertsen da tiltakene i Midt-Tromspakken ble lagt frem før sommeren.