"Nye Senja kommune trenger bonden"

I tilblivelsen av Senja kommune ønsker bøndene å bli hørt i de spørsmål som gjelder landbruket.

Senja kommune Landbruket er ikke spesielt nevnt i intensjonsavtalen i forbindelse med etableringa av Senja kommune. Senja Bonde- og Småbrukarlag ser derfor behovet for å ta tak i dette og melde fra om sine behov.   Foto: NTB scanpix / arkiv

nyheter

Årsmøtet i Senja Bonde- og Småbrukarlag vedtok 19. oktober en resolusjon vedrørende etableringa av Senja kommune.

”Landbruket i vår region har hatt en dramatisk tilbakegang i løpet av 10-20 år. Det er også lyspunkter, og noen som satser, tar utdanning og etablerer seg som bønder i vårt område. Vi ser det i økende elevtall ved Senja videregående skole, Grønn linje på Gibostad. Den grønne bølgen - bevisste ungdommer som kommer hit».

Slik starter resolusjonen «Nye Senja kommune trenger bonden – vi trenger kommunen», som er signert av Torbjørn Tomassen, Vegar Svendsen, Egil Hofsøy, Helene pedersen, Håkon Ryvoll, Asbjørn L. Hansen og Margrethe Figved.

Behov for kompetanse

"Senja Bonde- og Småbrukarlag ser Den grønne bølgen som helt avgjørende for jord- og skogbruket, og krever at også den nye kommunen satser på høy faglig ledelse med teoretisk og praktisk kompetanse innen disse feltene. Som aktive produsenter av mat og miljø, har vi behov for profesjonell veiledning og rådgivning. Det er avgjørende viktig at nye Senja kommune tilføres landbruksfaglig kompetanse som er geografisk nær og har kjennskap til de lokale forhold», heter det videre i resolusjonen.

Vil delta

"Vi ønsker fellesnemda for nye Senja kommune lykke til i et krevende arbeid, og ser fram til gode løsninger for både landbruksnæringene og kommunen. Spesielt ber vi om at de som måtte ønske etablere seg i vår viktigste næring følges godt opp. Senja Bonde- og Småbrukarlag ber om å få delta i prosessen i en faglig utredningsgruppe for landbrukets behov.”, heter det til sist i resolusjonen.

Uttalelsen er sendt til den fellesnemnda for Senja kommune, prosjektleder Hogne Eidissen og andre politiske organer.