- Vi har en helt annen slagkraft enn tidligere

Senterpartiet vil danne en forsvarsalliasen med Ap, KrF, SV og Venstre.

allianse: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil danne en forsvarsallianse med Ap, SV, KrF og Venstre for å skap en ny politikk for norges landforsvar. Foto: Gorm Kallestad, NTB/Scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

nyheter

– Senterparitet mener det er behov for en ny politikk for landforsvaret vårt.

Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum under landsstyremøtet i Sp på mandag. Derfor ønsker Sp å danne en forsvarsallianse med de andre opposisjonspartiene på Stortinget, bestående av Ap, SV, KrF og Venstre.

- Ikke nok gaffatape i hele Nato - les saken her.

Slagsvold Vedum sier til Folkebladet at Sp skal gjøre det partiet makter for å danne denne alliansen.

Interne spenninger

– Vi skal gjøre det vi kan. I første omgang gjennom samtaler. Vi har jo sett interne spenninger i blant annet Arbeiderpartiet. Vi så jo også gjennom valgkampen at de andre partiene opptrådte med de samme standpunktene som vi har, sier Slagsvold Vedum.

Partilederen mener Hæren trenger dedikert helikopterstøtte, og at Forsvaret må nyttiggjøre seg milliardinvesteringene i Indre Troms på en bedre måte.

– I tillegg legger landmaktutredningen opp til en dårlig investeringsplan. Med det manøverkonseptet vi har i dag må Hæren ha riktig utstyr, som stridsvogner og artilleri, tidligere enn det regjeringen legger opp til, sier Slagsvold Vedum.

Tatt mer på alvor

Senterpartiet gjorde et svært godt stortingsvalg og er inne med 19 representanter. Det mener Slagsvold Vedum gjør partiet til en maktfaktor i opposisjon, ikke minst i forsvarspolitikken.

– Det hjelper at vi er blitt så store. Vi har en helt annen slagkraft enn tidligere. I tillegg har vi fått inn mange med forsvarsfaglig bakgrunn i partiet, og vi har fått inn mange gode faglige innspill fra folk med forsvarsbakgrunn, sier Slagsvold Vedum.

Styrket HV

I tillegg til dedikert helikopterstøtte til Hæren ønsker Sp å styrke Heimevernet.

– Senterpartiet mener det er avgjørende at Hæren og Heimevernet får midler til å investere i utstyr som gjør dem i stand til å være et ekte landforsvar med tilstedeværelse i hele landet. Vi er imot at HV reduseres med 7.000 fra vedtatte 45.000 soldater. Det er også viktig å sikre 2. bataljon i Troms ikke skal bli en reservestyrke, men fortsetter å være en stående avdeling, sier Slagsvold Vedum.