Klaget på avslag – nå kan montessoriskolen få tilskudd likevel

Misnøyen var stor da Berg montessoriskole fikk avslag fra Berg kommunestyre i september. Nå havner saken på nytt i kommunestyret.

26. oktober avgjør Berg kommunestyre om Berg montessoriskole skal få et lite tilskudd til å drive heldagsskole likevel.   Foto: Carina Hansen

Klaget Nyrektoren ved Berg montessoriskole, BJørn Abrahamsen, klaget på kommunestyrets vedtak.  Foto: Privat

nyheter

Berg montessoriskole søkte tidligere i år om et tilskudd på 40.000 kroner fra Berg kommune for å kunne drifte heldagsskole og med det gi et SFO-tilbud på Skaland. Flertallet i Berg kommunestyre ga imidlertid tommel ned til søknaden, og begrunnet sitt avslag blant annet med at kommunen i dag har et SFO-tilbud i Senjahopen.


– Vi føler oss spyttet på

Foreldre med barn i Berg montessoriskole reagerer sterkt på vedtak fattet av flertallet i Berg kommunestyret.

Montessoriskolens nyrektor, Bjørn Abrahamsen, klaget imidlertid på avslaget, og sørget med det for at saken 26. oktober kommer opp til ny behandling i kommunestyret.

I sin vurdering av saken tar levekårssjef Jorid Meyer i utgangspunktet til orde for en ny vurdering av søknaden, men bare dersom det foreligger en fullverdig vurdering av utgiftene til drift av heldagsskole for høsten 2017.


Kommunestyret splittet om tilskudd til privat skole

Berg kommune spytter ikke inn 44.000 kroner slik at montessoriskolen på Skaland kan videreføre et SFO-tilbud. Det skaper reaksjoner.

«Et slikt grunnlag foreligger ikke. Imidlertid er det forståelse for at skolens økonomi er svak, og at det haster med en avklaring i denne saken», heter det i vurderinga.

Basert på en samlet vurdering innstiller Meyer på at klagen fra rektorer delvis tas til følge, og at det gis et tilskudd på 20.000 kroner til drift av heldagsskole for høsten 2017.