– Bra å få inn mange forslag

Torsdag kunne servicekontoret telle rundt 140 innsendte forslag til Senjas kommunevåpen. Enda får de brev fra etternølere.

FORSLAG: Asbjørn Log i Tranøy Kommune forteller at de har fått inn rundt 140 forslag. Nå skal han klargjøre forslagene før de presenteres til prosjektgruppa. Av tegningene som kommer inn skal en av de tre-fem forslagene komme fra en skoleklasse.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Mandag 16. oktober gikk fristen ut for å sende inn ditt forslag til Midt-Troms nye kommune sitt kommunevåpen.

– For å si det slik så fikk jeg en stor konvolutt fra et skoletrinn i dag, så vi er oppe i rundt 140 forslag nå. Selv om fristen har gått ut avventer vi litt, slik at vi får med etternølerene. Det er bra å ha fått inn så mange forslag, dette skaper et bedre grunnlag for gruppen som skal ta et valg, forteller Asbjørn Log, på Tranøy kommunes servicekontor.