Nå skal de ansatte bruke mer tid på Facebook

Tar i bruk nytt Facebook-verktøy.

Nettgiganter som Facebook, Twitter og morselskapet til Google er innkalt til høringer i Washington som del av Russland-granskingen. Foto: AP / Matt Rourke / NTB scanpix 

nyheter

Bardu kommune er kanskje ikke helt som alle andre kommuner. For der ber kommunen nå de ansatte om å bruke mer av arbeidstida si på Facebook.

- Vi ønsker å være mer fremoverlente samtidig som vi ønsker å knytte de ansatte tettere til hverandre gjennom kommunikasjon, sier prosjektleder Stian Strømseth i en pressemelding.

Framoverlent

Prosjektet han leder heter "Fremoverlent kommune". Det er et utviklingsprosjekt som skal gå over tre år med formål om å gjøre kommunen robust og fremoverlent med orden i eget hus og fokus på kvalitet, innovasjon og digitalisering.

- Prosjektet har først og fremst som mål å utvikle organisasjonen og de ansatte.

- Men det er ingen tvil om at en positiv utvikling av organisasjonen Bardu kommune på sikt vil føre til bedre tjenester for innbyggerne.

Prosjektet som kommunestyret bevilget penger til i 2016 har fire grunnpilarer som er internkontroll, digitalisering, innovasjon og organisasjonsendringer.

- Det betyr at kommunestyret forventer en merkbar utvikling innenfor hvert av disse områdene, påpeker Strømseth.

Nettopp derfor har kommunen som et av utviklingsprosjektene nå tatt i bruk Facebook som arbeidsverktøy.

- Vi har tatt i bruk et verktøy for internkommunikasjon som heter "Workplace" men som er laget av, ser ut og fungerer akkurat som Facebook. Den største forskjellen er at Bardu kommune har en intern Facebook der kun ansatte har tilgang og det vi deler, diskuterer og publiserer er jobbrelatert.

- Bedre opplyst

I og med at Workplace fungerer akkurat som Facebook er brukerterskelen lav og tilgjengeligheten er god fra både PCer, mobiltelefoner og nettbrett, påpekes det i pressemeldingen.

Det er noe også rådmann i Bardu, Håvard Gangsås, er godt fornøyd med.

- Vi håper at løsningen skal bidra til at ansatte er bedre opplyst om hva som skjer både i egen avdeling og resten av kommunen og at de samhandler mer, kanskje også på tvers av de tradisjonelle skillelinjene mellom avdelinger og enheter, sier han i pressemeldingen.