Vil bøte på arbeidsmiljøet med psykolog

Vil hyre inn organisasjonspsykolog til Berg skole.

Skole: Arbeidsmiljøet ved Berg skole står på sakskartet til formannskapet. 

nyheter

Tirsdag 17. oktober er det møte i Berg formannskap, og der behandler politikerne en sak vedrørende arbeidsmiljøet ved Berg skole. Nærmere bestemt skal det tas stilling til om kommunen skal bruke 190.000 kroner på å hyre inn en organisasjonspsykolog.

Bakgrunnen er blant annet at man ikke kan si at alle avvikene fra et tilsyn av Arbeidstilsynet faktisk er lukket.

«Enhver arbeidsplass har det best når arbeidsmiljøet er trygt og godt. Dette må Berg kommune arbeide for», skriver levekårsleder Jorid Meyer i saksframlegget til formannskapet.