Slik skal E8 sikres mot nye skred

Helikopter og Daisybell-klokke er blant måtene Statens vegvesen skal bruke for å minimere skredfaren i Lavangsdalen.

SKRED: Det er dette Statens vegvesen ikke vil ha noe av. Slik så det ut etter skredet i mars i år. Her er Odd-Ivar Chruickshanks bil under snøen. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

HELIKOPTER: Andreas Persson er geolog og vil være en av de som til vinteren flyr helikopter for å sikre mot skredfare. Foto: Statens vegvesen/Geir Bakkevoll  Foto: Statens vegvesen/Geir Bakkevoll

nyheter

Statens vegvesen har vurdert hvordan de skal sikre skredutsatte områder for å forhindre ulykker.

I mars i år ble tre biler truffet av et skred på E8 i Lavangsdalen. Veien ble stengt i et døgn i etterkant av ulykken.

Nå skal vegvesenet hindre at flere blir tatt i skred.

– I vinter blir det helikopter i Lavangsdalen oftere enn før. Neste vinter kommer snøskredradaren. Det er de to første punktene på Statens vegvesens plan for å sikre trafikken gjennom Lavangsdalen mot skred, skriver veivesenet i en pressemelding.

Utløse skred

De vil spesielt øke bruken av helikopter og målet er å utløse snøskred.

– Dette er et verktøy vi har brukt stadig oftere de siste årene, med god erfaring. På dager med stor skredfare kan vi stenge veien en kort periode for å prøve å løse ut skred under kontrollerte forhold. Slik minker sannsynligheten for at naturlige skred skal treffe veien mens den er åpen, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen til Statens vegvesen i en pressemelding.

Denne endringen vil skje allerede nå til vinteren, mens det neste vinter vi bli satt i gang ytterligere tiltak.

Installerer radar

– Neste steg i vegvesenets skredplan for Lavangsdalen er å etablere en radar som overvåker fjellsidene og registrerer snømasser i bevegelse.

Etter hvert vil det kanskje også knyttes lys og bommer sammen med denne radaren som kan varsle og stenge av veien ved fare.

– Før vi eventuelt gjør det, skal vi vurdere skredene som radaren registrerer, og erfaringer fra tilsvarende prosjekt andre steder, sier Thorsteinsen.

Vegvesenet ser også på å endre terrenget rundt E8.