Opprettholder flytting av helikoptrene

Fredag la forsvarsministeren frem landmaktstudien på en pressekonferanse.

REKRUTTSKOLE Skjold skal bli fremtidig rekruttskole, ifølge forsvarsministeren.  Foto: Marco Bjørklund

STÅR FAST Bell skal flyttes fra Bardufoss til Rygge.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Folkebladet-TV: Se pressekonferansen her

I regjeringens planer for det fremtidige Forsvaret kom det frem at blant annet dagens 2. bataljon på Skjold skal bli Hærens fremtidige rekruttskole.

– Vi vil flytte grunnleggende soldatutdanning til utdanningsavdelinger i stedet for i de operative avdelingene, og ha flere innrykk i året. Hoveddelen av denne utdanningen vil foregå på Skjold, sa Søreide under pressekonferansen fredag.

I planen kan Skjold også bli en mobiliserbar avdeling på kort varsel, trolig ett til to døgn.

Flyttes

På Bardufoss må man leve med at Bell-helikoptrene flyttes til Rygge, i tråd med det Stortinget har vedtatt.

Folkebladet-TV: Skarpe reaksjoner på landmaktutredninga

– De endringene vi foreslår vil gi brigaden tre mekaniserte manøveravdelinger. Dette øker brigadens handlefrihet og samlede kampkraft, sier Eriksen Søreide.

Hovedtillitsvalgt i Norges offiserforbund, Pål B. Nygaard, sier til NRK at han ikke er fornøyd med regjeringens forslag.

Han reagerer på at mange av prosjektene skyves til etter 2020 og 2025.

– Det å fjerne helikoptre fra hæren og fjerne 2. bataljonen gir oss mindre beredskap. Det er noen lyspunkt i forslaget, men summen er en historisk nedprioritering av landmakten av denne regjeringen, sier han.

– Ikke oppklaring

Både nyvalgt stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) og Cecilie Myrseth (Ap) hadde tatt turen «hjem» til Midt-Troms for å overvære framlegginga av den mye omtalte landmaktsutredninga.

Borch sier til Folkebladet at utredninga ikke gir noen oppklaring rundt helikopter-situasjonen på Bardufoss og at spesielt det hun betegner som en nedleggelse av 2. bataljonen på Skjold, får alvorlige konsekvenser.

Cecilie Myrseth (Ap) sier at Senterpartiet kommer til å bli en god alliert i saken om helikoptrene på Bardufoss. Hun understreker at det finnes et alternativt flertall på Stortinget i den betente helikopter-saken og sier at tida der Arbeiderpartiet bare inngikk forlik med regjeringa er forbi.

– Vi har brent oss på det. Vi kommer til å søke flertall og det er ikke sikkert det er med regjeringa, sier hun til Folkebladet.