Svindlet Nav - dømt til samfunnsstraff

Senjakvinna hadde jobbet langt mer enn hun opplyste til Nav.

SVINDLET: Senjakvinna fikk utbetalt vel 107.000 kroner mer enn hun hadde krav på.  Foto: Folkebladet

nyheter

I en periode på seks måneder i 2015 oppga senjakvinna via elektroniske medlekort til Nav at hun hadde jobbet 14 timer. I realiteten jobbet hun 546 timer denne perioden.

Erkjente forholdet

Dermed fikk hun utbetalt vel 107.000 kroner mer enn hun hadde krav på.

Kvinna, som er i 30-årene, erkjente forholdet da Nav anmeldte forholdet i august i fjor.

Formidlende

I utgangspunktet skulle forholdet, som omtales å ligge i grenseland mellom grovt og simpelt bedrageri, ført til ubetinget fengsel.

Flere momenter, blant annet at saken har hatt en liggetid på 10 måneder etter at den var ferdig etterforsket, førte til at retten fant det riktig å sette straffen til 30 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Straffen er i samsvar med aktors påstand.