Vil analysere ringvirkninger - ber om penger

Kvittinden Alpin & Fritid vil analysere økonomiske ringvirkninger, og har søkt Senja-kommunene om midler til gjennom-føringen.

VIL ANALYSERE: Prosjekteier har søkt om midler til å gjennomføre en analyse av økonomiske ringvirkninger av Kvittind-prosjektet. Foto: Kvittinden Alpin og fritid  Foto: Kvittinden Alpin og fritid

nyheter

I oktober 2015 ble planprogrammet til det storstilte reiselivsprosjektet Kvittinden Alpin og Fritid godkjent av Lenvik kommune.

Planene omfatter blant annet et alpinsenter med norges lengste alpinbakke, langrennsløyper, terrengsyklingsløype, sportsfiske, leilighetshotell og fritidsboligtomter. Ifølge prosjekteier Kvittinden Holding AS vil anlegget ferdig utbygd bli et av Norges største og mest spektakulære alpinsenter.

Anlegget skal etter planen bygges opp ved Kvittinden som ligger cirka seks kilometer øst for Finnsnes.

Koster 240.000 kroner

Nå søker prosjekteier om midler fra Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune til gjennomføring av en analyse av økonomiske ringvirkninger. Analysen skal gjennomføres i Senja-regionen.

«Det er svært viktig for å kunne realisere utbyggingen at den øknomiske betydning for næringslivet og offentlig sektor i de fire kommunene (Senja kommune fra 2020) blir grundig belyst», skriver Tore Moheim i Kvittinden Holding AS blant annet i søknaden.

24.000 kroner

I søknaden som er datert 2. oktober går det også frem at Transportøkonomisk Institutt (TØI) har gitt en pristilbud på 240.000 kroner for en slik analyse.Kvittinden Holding AS opplyser videre i søknaden at de har fått tilsagn fra Innovasjon Norge om at de vil dekke halvparten av kostnadene.

«De resterende 120.000 kroner er tenkt finansiert av de fire kommunene i Senja-regionen og prosjekteieren med 24.000 kroner på hver», skriver Moheim i søknaden.