Mye på spill når jordskifteretten ser på Elvenes

Jordskifteretten skal behandle uenighetene på Elvenes i Øvre Salangen om en måneds tid.

Til jordskifteretten: Det nærmer seg en avgjørelse på uenighetene rundt bruken av Elvenes i Jordskifteretten. Blant annet kan det bli avgjort om Salangen får verdens nordligste dragracebane eller ikke.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

En part er Salangen kommune som overtok den gamle militærleiren. Den andre parten er fire eiere av naboeiendommer.

Tvist på Arena Elvenes

Krever Bjørn Nordmo kastet

Fire grunneiere på Elvenes vil ha bort kommunens representant, Bjørn Nordmo fra styret i grunneierlaget.

Rettsmøte om en måned

Blant annet er arbeidet med reguleringsplanen for Arena Elvenes satt på vent i påvente av at jordskiftesaken kommer opp. Det dreier seg om påståtte eldre rettigheter til eiendommen fra naboene på Elvenes. Sist uka var representanter for jordskifteretten i Salangen.