- Forsvarer liberal tolkning av skuterloven

Dyrøy kommune mener de ikke bryter loven ved sin praksis for å gi skuterdispensasjoner til funksjonshemmede i kommunen.

Politikontroll: Det var en politikontroll i Dyrøy sist vinter som førte til at fylkesmannen satte søkelys på skuterdispensasjoner til funksjonshemmede i kommunen.  Foto: Ann Sissel Jenssen

nyheter

Folkebladet skrev 30. september at Fylkesmannen i Troms vil ha endra praksis for å gi dispensasjoner for bruk av snøskuter til rekreasjonskjøring for varig funksjonshemmet i Dyrøy kommune. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av tre noenlunde likelydende vedtak og sendt en veiledning for hvordan kommunen skal tolke lovverket. Det er varslet mulig omgjøring av vedtakene. Det var en politikontroll sist vinter som førte at sakene ble aktuelle.

Overprøver ikke legen

I svaret fra rådgiver for plan og næring, Frank Moldvik innledes det med hvilke lovgrunnlag og kommentarer kommunen har som grunnlag, lov om motorferdsel, paragraf 5 første ledd bokstav b. Han skriver at det fremgår at kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon.