Vil kjøpe leiligheter for 6 millioner

Bardu formannskap ønsker å investere i leiligheter for å kunne lettere rekruttere personer til kommunale stillinger.

LEILIGHETER: Bardu formannskap vil invistere i leiligheter for seks millioner. Foto: Carina Hansen  Foto: Carina Hansen

nyheter

Dette ble vedtatt på formannskapsmøte 3. oktober.

I rådmannens innstilling kom det frem et ønske om å kjøpe et hus til 1,6 millioner og to leiligheter til en sum av seks millioner. Men Terje Nyberget (H) foreslo at første avsnitt fjernes, og slik ble det også vedtatt.

Summen av leilighetene foreslås innarbeidet i økonomiplanen 2018-2021 med investering og låneopptak i 2018.

I sakspapirene står det at Bardu kommune har stort behov for et par sentrumsnære leiligheter, som kan brukes bevisst for å rekruttere til ulike stillinger som det er utfordrende å rekruttere til i dag, for eksempel leger. Alle kommunens ordinære leiligheter er utleid i dag. Saken skal videre behandles i kommunestyret 11. oktober.