- Kan bli en av de bedre i Nord-Norge

Fisketellinger viser meget sterke tall for den freda villaksstammen i Salangsvassdraget. Nå skal det vurderes om stammen er stor nok til å åpne for fiske.

Salangsvassdraget kan bli en av Nord-Norges beste lakseelver, ifølge Rune Muladal. Illustrasjonsfoto  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Rune Muladal i Naturtjenester i Nord AS har foretatt drivtelling av fisken i Salangsvassdraget fra Langfossen og ned til havet.

Mye stor hunnlaks i elva

– Vi starta med å telle fisk i 2011, men vi har aldri tidligere sett så mye fisk som i år. Det er registrert 485 villaks der hunnlaks utgjør 1200–1500 kilo. Av disse er 70 store hunnlakser og 130 er mellomstore, sier Muladal til Folkebladet.