Gang- og sykkelvei på høring

Forslag klart fra vegvesenet, kommunen og fylkeskommunen.

VEI: Gang- og sykkelveien vil gå mellom Grunnreis og Elvelund i Sørreisa.Foto: Carina Hansen  Foto: Carina Hansen

nyheter

Det er den 800 meter gang- og sykkelveien mellom Grunnreis og Elvelund som nå er lagt ut på høring.

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune har i samarbeid med Sørreisa kommune lagt ut et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for å etablere gang- og sykkelveg langs fylkesvei 86 og vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Djupvåg og Hemmingsjord.

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål 18. oktober på kommunehuset i Sørreisa.

Skulle noen ønske å komme med merknader til planen ber vegvesenet om at det blir sendt inn skriftlig innen 17. november.