– Samarbeid oss i mellom er alfa og omega

Silsand ungdomssenter, PP-tjenesten og Finnsnes ungdomsskole har funnet en god oppskrift for å løse et vanskelig problem.

Lykkes: Skolerelaterte utfordringer hos barnevernsbarn kan være en vanskelig materie å finne løsninger på. Rektor ved Finnsnes ungdomsskole, Geir Indahl, fungerende enhetsleder ved Silsand ungdomssenter, Monica Agovic-Nordaas, konstituert avdelingsleder ved Silsand ungdomssenter, Ståle Larsen og rådgiver for den fylkeskommunale PP-tjenesten, Hermod Hansen, mener de har funnet en fin oppskrift for å møte slike problemer. Foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

– Når det ikke fungerer på skolen, fungerer det heller ikke sosialt – da faller man helt ut av alt, påpeker Monica Agovic-Nordaas, fungerende enhetsleder for Silsand ungdomssenter.

Statistikken for barnevernsbarn er ofte dyster når det er snakk om skole. For eksempel fullfører under 40 prosent av barn med hjelp fra barnevernet videregående opplæring innen fem-seks år, mot 80 prosent i befolkninga for øvrig.