Vil ikke ha noe av sammenslåing

Fremmer forslag om å oppløse sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Representantene Sandra Borch og Geir Iversen vil fremme representantforslag om å oppløse tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark så snart Stortinget har åpnet neste uke.  Foto: Privat

nyheter

Senterpartiet vil fortsette å jobbe for at det ikke skal bli noen sammenslåing av Troms og Finnmark.

Representantene Sandra Borch og Geir Iversen vil fremme representantforslag om å oppløse tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark så snart Stortinget har åpnet neste uke.

- Vi fremmer forslag om at Stortinget skal be regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Troms og Finnmark til  én region oppheves, og at de to fylkeskommunene består som i dag, sier Borch og Iversen i en pressemelding.

Kristelig Folkeparti stilte seg bak regionreformen i juni, sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Sp håper likevel at KrF skal bidra til flertall i det nye Stortinget for å oppheve tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark, heter det i pressemeldingen.

- Dette er en uferdig reform, uten noen som helst form for innhold. Reformen handler i realiteten kun om fylkesgrenser. Det er beklagelig at man tråkker på lokaldemokratiet på denne måten, sier Borch.

– Vi konstaterer at Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommuner ble gjort uten at det foreligger forslag til desentralisering av oppgaver og styrking av regional planleggingen, sier Iversen.

Begge representantene mener det er viktig å vurdere sammenslåingen på nytt.

- Vi ser allerede nå stor uenighet mellom fylkene, og ikke minst de utfordringene som vil komme med de enorme avstandene som er i de to nordligste fylkene. Noe vi frykter vil føre til enda mer sentralisering, og at tjenestene blir flyttet enda lengre fra folk, sier Iversen.