Lukter på muligheten for mer samarbeid

Målselv kommune «frir» til naboene.

Det funderes om det kan være mulig å få til et samarbeid med nabokommunene på flere fronter.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Telemarksforskning er for tida involvert i Målselv kommune. I første omgang for en drifts- og ressursgjennomgang, men etter hvert er selskapet også gitt ansvar for implementeringa av enkelte tiltak. Noen av disse tiltakene gjelder interkommunale samarbeid.

I den anledning har forsker Sondre Groven fra Telemarksforskning sendt et brev til kommunene Sørreisa og Dyrøy for å høre hvordan de her stiller seg til samarbeid innen flere områder – skatt, lønn og regnskap, innkjøp, kommuneoverlege, IKT, service, personal og skolefaglig rådgiver.