Vil oppheve vedtak om sammenslåing med tvang

Sp-representanene Sandra Borch og Geir Iversen vil fremme forslag om å oppheve tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark.

VIL OPPHEVE Sandra Borch og Geir Iversen vil la Troms og Finnmark bestå som to separate fylker.  Foto: Senterpartiet

nyheter

Stortingsrepresentantene Sandra Borch og Geir Iversen fra Senterpartiet vil fremme representantforslag om å oppløse tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark allerede neste uke så snart Stortinget har åpnet.

Det framgår av en pressemelding som de to senterparti-representantene har sendt ut.

Må bestå som i dag

– Vi fremmer forslag om at Stortinget skal be regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Troms og Finnmark til  én region oppheves, og at de to fylkeskommunene består som i dag, sier Borch og Iversen, i pressemeldingen.

Kristelig Folkeparti stilte seg bak regionreformen i juni, sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Sp håper likevel at KrF skal bidra til flertall i det nye Stortinget for å oppheve tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

- Uferdig reform

- Dette er en uferdig reform, uten noen som helst form for innhold. Reformen handler i realiteten kun om fylkesgrenser. Det er beklagelig at man tråkker på lokaldemokratiet på denne måten, Sier Borch.

– Vi konstaterer at Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av fylkeskommuner ble gjort uten at det foreligger forslag til desentralisering av oppgaver og styrking av regional planleggingen.  Fylkeskommunenes nye og sterkere rolle som samfunnsutvikler, er ikke utformet.  Regjeringen har derimot foreslått å svekke fylkeskommunenes ansvarsområder gjennom å åpne for  overføring av  den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene og  for at større kommuner kan få delansvar for kollektivtrafikken, sier Iversen.

Rask behandling

Med forslaget vil representantene fra Senterpartiet gi Stortinget mulighet til raskt å vurdere sammenslåingen mellom Troms og Finnmark på nytt noe både Borch og Iversen mener er viktig.

- Vi ser allerede nå stor uenighet mellom fylkene, og ikke minst de utfordringene som vil komme med de enorme avstandene som er i de to nordligste fylkene. Noe vi frykter vil føre til enda mer sentralisering, og at tjenestene blir flyttet enda lengre fra folk, sier Iversen.

– Lyttet ikke

Forslagsstillerne viser til at regjeringens regionreform ble igangsatt gjennom en invitasjon til fylkeskommunene om å utrede eventuelle sammenslåinger.

-  Tilbakemeldingene som ble gitt var negative.  Fylkeskommunene mente generelt sett de var store nok til å løse de oppgavene de er pålagt og også til å ta i mot nye oppgaver som i dag forvaltes av statlige myndigheter.  Regjeringen valgte å ikke lytte til høringsuttalelsene, men å gjennomføre regionreformen som en tvangsreform, avslutter Borch.