- En av linjene med flest strømbrudd

Troms Kraft Nett regner med å bruke 50 millioner kroner på renoveringa av kraftlinja fra Langnes til Jøvik.

50 millioner: Renoveringa av kraftlinja fra Langnes til Jøvik på Lenvikhalvøya er kostnadsberegnet til 50 millioner kroner. Alle foto: Maria Holm Simonsen  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Den gamle kraftlinja på strekninga var bygget i 1953, spinkelt dimensjonert og har de siste årene bydd på problemer med mange strømbrudd.

– Det er nok en av linjene våre med flest strømbrudd. Derfor stod den også høyt på prioriteringslista, sier prosjektleder Per-Tore Storelvmo i Troms Kraft Nett.