Tilrår reduksjon i kvotene for sild og makrell

Nedgang i bestandene gjør at kvoterådet for sild neste år blir redusert med 15 prosent til 546.472 tonn mens kvota for makrell blir tilrådd redusert med 35 prosent til 550.948 tonn.

REDUKSJON Havforskerne tilrår reduksjon i kvotene for sild og makrell neste år. Dette bildet er tatt under sildefiske med MS "Segla" fra Fjordgård utenfor Andenes.  Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Hovedforklaringa er at begge bestandene er for nedadgående å regne, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Kjøpte makrellfangst til 4 millioner kroner

Her ligger ringnotsnurperen «Strand Senior» og leverer høstens første makrellfangst verdt 4 millioner kroner til Nergård i Senjahopen.

Mangler sterk silde-årsklasse

2018-kvoterådet for sild er på 546.472 tonn. For 2017 var rådet på 646.075 tonn.

- Silda lider fremdeles av mangelen på en sterk årsklasse, og bestanden blir eldre med færre fisk. Litt påfyll sørger en moderat god 2013-årsklasse for, men det er ikke i nærheten av å monne like godt som 2004-årgangen, den siste virkelig gode årsklassen, sier forskingsdirektør Geir Huse på Havforskingsinstituttets egen nettside.

Godt betalt for makrell

For tiden er det ekstra god betaling for makrell langs hele kysten.

Stort makrellfiske

Når det gjelder makrellen, sier Huse at rådet bygger på den best tilgjengelige kunnskapen forskerne har.

- Men det er også knyttet uvisshet til makrellrådet, sier han.

Forskingsdirektøren minner ifølge nettstedet om at selv om den vidfarende makrellen nå er å finne lenger mot nord enn noen gang, så betyr ikke det at det nødvendigvis er så mye mer av den.

- De ulike kyststatene har dessuten landet høye makrellfangstrer i en årrekke. Det store uttaket slår også inn på rådgivningen.

- Fiskeri er den viktigste årsaken til nedgangen i bestanden sammen med litt lavere rekruttering de siste tre årene. Vår rådgivning er basert på føre vár-prinsippet, og skal sikre et langsiktig og høyt uttak av makrellen, sier Geir Huse.