Sov i bilen — dømt for promillekjøring

Politiet fant finnsnesmannen sovende bak rattet. Nå er han dømt for fyllekjøring.

DØMT En mann er i Senja tingrett dømt for promillekjøring.  Foto: Stian Andre Lund

nyheter

Mannen satt og sov bak rattet da politiet dukket opp. Blodpørver tatt av mannen avdekket at finnsnesværingen hadde en promille i blodet på 1,72.

Tilståelse

Da saken fikk for Senja tingrett avga mannen en uforbeholden tilståelse. Han erkjente også at han hadde et alkoholproblem.

I utgangspunktet er det bot og ubetinget fengsel som gjelder ved slik promillekjøring. I dette tilfellet fant retten det imidlertid riktig å avvike fra «normalen». Nærmere bestemt ved å sette straffen til 21 dager betinget fengsel, men da med det særvilkår at mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen. Dette var også i tråd med det påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om.

Slipper ikke unna

«For samfunnet er det viktigst at siktede gis en mulighet til å fortsette å jobbe med alkoholproblemet sitt, og promilleprogram fremstår i så måte som svært hensiktsmessig», heter det i dommen.

Mannen i 60-årene slipper imidlertid ikke unna en bot på 20.000 kroner. Han mister også retten til førerkortet i to år.