Kjøpte makrellfangst til 4 millioner kroner

Her ligger ringnotsnurperen «Strand Senior» og leverer høstens første makrellfangst verdt 4 millioner kroner til Nergård i Senjahopen.

FØRSTE MAKRELLFANGST «Strand Senior» leverer søndag 420 tonn makrell til Nergård i Senjahopen. Det er den første makrellfangsten bedriften tar i mot i høst.  Foto: Oddremi Simonsen

nyheter

«Strand Senior» ankom søndag morgen til Senjahopen med en last på 420 tonn makrell. Makrellen var fanget ute i havet vest for Kristiansund fredag.

– Det er veldig bra å være i gang igjen. Nå gjør vi det vi skal; å produsere, og ikke stå stille og drive vedlikehold som vi har gjort siden vi produserte islandslodde i mars, sier daglig leder Henning Grande.