Frykter nye regler fra Posten

Nye postregler gjør at mange avisabonnenter fra nyttår må vente lenge på få lokalavisen sin i posten. Redaktører frykter for fremtiden.

– ALVORLIG Sjefredaktør Steinulf Henriksen i Folkebladet synes ikke mye om Postens forslag til enda flere endringer i distribusjonen.  Foto: Birger Caspersen

nyheter

Fra nyttår av vil det ikke bli skilt mellom A- og B-post, noe som gjør at posten vil bruke to dager på å nå fram til mottakeren. Bengt Flaten, sjef i lokalavisa Fjordingen, sier til NRK at det er katastrofalt for mange av leserne deres at A-post forsvinner fra nyttår.

Frykter

Folkebladets sjefredaktør Steinulf Henriksen, som også er leder av Nordnorsk Redaktørforening, frykter at dette kan få store konsekvenser for både Folkebladet og en rekke andre lokal- og regionaviser.


Lokalaviser frykter nye postregler

Nye postregler gjør at mange avisabonnenter fra nyttår må vente lenge på få lokalavisen sin i posten. Redaktører frykter for fremtiden.

- Dessverre er det slik at det igjen er våre abonnenter i distriktene som rammes. Jo mer grisgrendt og tynt befolket, jo dårligere blir distribusjonen. Det sier seg selv at dersom våre abonnenter får papiravisa en eller kanskje til og med to dager for seint, vil dette produktet være lite attraktivt, sier Henriksen.

- Vi har nå blitt rammet av Postens endringer og innskrenkninger i tre runder. Først ved at svært mange av våre abonnenter i distriktene fikk avisa stadig seinere om dagen, gjerne på ettermiddagen. Neste steg var kutt i lørdagsdistribusjonen, der vi måtte leie inn en privat aktør; Kvikkas, som hadde store innkjøringsproblemer, sier han.

– Viktig inntekt

– Og så kommer dette, som kanskje er den mest alvorlige endringen. Det bidrar til å gjøre det enda vanskeligere for oss i mediehusene å gi ut papiraviser. Og kutt i frekvensen, altså antall ukentlige utgivelser, kan bli framskyndet. Det er også verdt å merke seg at svært mange lokal- og regionaviser fortsatt tjener betydelig mer penger på papir enn de gjør digitalt, sier Henriksen.

– Dersom konsekvenstenkningen har vært til stede, så er jeg veldig skremt, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Bengt Flaten i avisa Fjordingen til NRK.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier omleggingen ikke bør komme overraskende på avisene, og han peker på at det er blitt en milliard færre adresserte brevsendinger siden 1999.