Inviterer til reiselivs-møte

Vil finne ut hva som skal til for å utløse potensialet

Mandag kveld inviteres reiselivsaktører i Midt-Troms, sammen med øvrig næringsliv i regionen, kommunene og kunnskapsinstitusjoner i til temamøte om reiseliv.

MØTE: Styringsgruppa for regional næringsplan i Midt-Troms: Fv Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik og leder av styringsgruppa, Marit Espenes, ordfører i Dyrøy og Nils Foshaug, ordfører i Målselv.  Foto: Privat

nyheter

I måslevl Fjellandsby inviteres aktørene til å gi innspill til fremtidige strategier for vekst og utvikling av reiselivet i regionen, og møtet arrangeres i forbindelse med utarbeidelse av regional næringsplan for Midt-Troms.

- Vi gleder oss til å møte reiselivet i Midt-Troms og øvrig næringsliv i regionen for å høre deres innspill om hva som skal til for å skape vekst og utvikling for reiselivet i vår region, og vi håper på godt oppmøte. Vi opplever at aktørene har stor tro på at det ligger et stort vekstpotensial i næringen, og vi som kommuner ønsker å være aktive tilretteleggere for positiv utvikling i næringen, sier Nils Foshaug, ordfører i Målselv og medlem av styringsgruppa for regional næringsplan i Midt-Troms i en pressemelding.